Polityka jakości DENECO

Głównym celem Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w firmie DENECO Sp. z o.o. jest:

Produkcja oraz świadczenie usług w procesach przyjaznych dla środowiska, przy zapewnieniu bezpiecznej pracy – wyrobów oraz usług o wysokich właściwościach użytkowych, spełniających określone oraz oczekiwane wymagania Klientów

Realizacja Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zagwarantowana jest poprzez:

  • monitorowanie potrzeb klientów dla zapewnienia ich satysfakcji ze świadczonych usług;
  • systematyczne identyfikowanie istotnych aspektów środowiskowych i tworzenie programów minimalizacji wszystkich istotnych niekorzystnych wpływów na środowisko
  • popularyzacja, wśród pracowników wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich świadomości i kształtowanie postaw
  • systematyczną ocenę zagrożeń mogących wystąpić podczas pracy i tworzenie programów minimalizacji zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji procesów;
  • czytelne określenie kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy,
  • określenie wymagań dla zidentyfikowanych procesów pod kątem efektywności wymagań jakościowych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników;
  • wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów i z własnych analiza dla ciągłego usprawniania procesów wytwarzania, minimalizacji wszystkich istotnych niekorzystnych wpływów na środowisko oraz minimalizacji zagrożeń ryzyka zawodowego podczas realizacji tych procesów;
  • motywowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, rozwój ich świadomości na rzecz jakości i ochrony środowiska poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;
  • dobór dostawców poprzez ocenę ich zdolności spełniania naszych potrzeb
  • zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z realizowanymi usługami

Zintegrowany System Zarządzania firmy DENECO wdrożony jest w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-N ISO 18001:2004; PN-EN ISO 14001:2015

Zarząd DENECO sp. z o.o. ustanowił niniejszą politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zakomunikował kadrze i jest za nią odpowiedzialny.

Zapraszamy do kontaktu